Bel me terug
Bel me terug

Laat uw telefoonnummer achter, en wij bellen u terug.

Geluidwering gevels

Bij nieuwbouw van woningen en gebouwen moet worden voldaan aan de hoogst toelaatbare geluidbelasting volgens de wet geluidhinder. 

Om de benodigde geluidwering te kunnen bepalen maken wij gebruik van geavanceerde software die voorzien is van een uitgebreide bibliotheek met akoestiekgegevens. Er zijn bijvoorbeeld normen voor de nagalmtijd, de lucht-/geluidisolatie, de contactgeluidisolatie etc. Wij weten voor elk verblijfsgebied of -ruimte of aan de in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) gestelde eisen wordt voldaan.