Bel me terug
Bel me terug

Laat uw telefoonnummer achter, en wij bellen u terug.

Installatieontwerp en advies

Eerlijk en grondig onderbouwd

Over ons

Berekeningen en gebouwsimulatie

Wij kunnen alle noodzakelijke installatieberekeningen uitvoeren op het gebied van klimaatbeheersing, leidingnetten, energieprestatie etc. Voor huizen en gebouwen, nieuwbouw of bestaande bouw, voor bedrijven, overheden en particulieren. Onze expertise en nauwkeurigheid maken de berekeningen tot een solide basis waarmee foutmarges en kosten in het verdere proces worden geminimaliseerd.

 

Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG).

In het bouwbesluit worden eisen omschreven met betrekking tot daglichttoetreding in gebouwen. Per m² gebruiksoppervlakte dient de zogenaamde ‘equivalente daglichtoppervlakte’ een bepaalde minimumwaarde te hebben.

Het goed dimensioneren van een drinkwaterleidingnet vergt inzicht in de toe te passen materialen, onderdelen en berekeningsnormen.

Hoge gebouwen (>20m) dienen overeenkomstig het bouwbesluit te worden voorzien van één of meerdere droge blusleidingen.

Wij zijn in staat om op basis van de grafiek- en/of formulemethode eenvoudige, maar ook complexe gasleidingnetten door te rekenen voor diameters tot wel DN400.

Een werkelijkheidsgetrouwe simulatie is niet eenvoudig. Veel factoren hebben invloed op wat er, qua temperatuur, binnen een gebouw gebeurt.

Met deze berekening worden een aantal controles uitgevoerd of voldaan wordt aan de minimum eisen van het bouwbesluit.

Het bouwbesluit bevat voorschriften die gelden voor nieuwe en bestaande bouwwerken. Om aan die voorschriften te voldoen mag er gebruik worden gemaakt van gelijkwaardige oplossingen.

Om de benodigde geluidwering te kunnen bepalen maken wij gebruik van software die voorzien is van een uitgebreide bibliotheek met akoestiekgegevens.

Met onze moderne software zijn wij in staat een nieuw rioleringssysteem te dimensioneren, geheel overeenkomstig aan de geldende normen en voorschriften.

Voor het maken van een koellastberekening maken wij gebruik van geavanceerde gebouwsimulatiesoftware.

Een koudebrug ontstaat meestal door slechte (plaatselijke) thermische isolatie en verlaagt de isolatiewaarde van gebouwen.

Met een goed ingevoerde leidingnetberekening worden de exacte leidingdiameters bepaald op basis van vooraf vastgestelde ontwerpcriteria.

Een luchtkanalenberekening is de basis voor elk goed ontwerp van een luchtkanalensysteem, bijvoorbeeld gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning.

De MPG-berekening is bij elke aanvraag voor een omgevingsvergunning verplicht.

Hierbij houden wij rekening met de vloerafwerking, het temperatuurtraject, type vloerverwarmingsleiding en de aanwezige vloerisolatie. Desgewenst kunnen wij de vloerverwarming ook op tekening zetten.

De Rc waarde van een gebouw staat voor de thermische weerstand van een constructiedeel.

Bij gebouwen of woningen die worden aangesloten op een stadsverwarmingsnet, worden door het stadsverwarmingbedrijf bijzondere eisen gesteld aan de installatie(s) die hierop worden aangesloten.

Wij kunnen een temperatuuroverschrijdingsberekening  (TO-berekening) maken voor de industrie, utiliteitsbouw en woningbouw.

De door ons gemaakte U-waarde berekening is geheel overeenkomstig bepalingsmethode NTA 8800.

Deze berekening laat zien hoeveel geventileerd moet worden. Er wordt daarbij o.a. gekeken naar de functie van de ruimte, het gebruiksoppervlak van alle vertrekken en de luchtstromingen die van vertrek tot vertrek onderling zullen gaan plaatsvinden.

Een nauwkeurige warmteverliesberekening vormt de basis voor een goed ontwerp van de verwarmingsinstallatie.