Bel me terug
Bel me terug

Laat uw telefoonnummer achter, en wij bellen u terug.

MPG-berekening

De MPG-berekening is bij elke aanvraag voor een omgevingsvergunning verplicht. De berekening van de MPG geeft aan wat de milieubelasting is, van de materialen die in een gebouw (huis of kantoor) worden toegepast. Het gaat hierbij enkel om nieuwbouwwoningen en nieuwe kantoorgebouwen die groter zijn dan 100 m². Per 1 januari 2018 geldt voor de MPG-berekening een maximum schaduwprijs. Dit zijn de fictieve kosten die gemaakt moeten worden om negatieve milieueffecten ongedaan te maken. Dit bedraagt € 1,- per m² bruto vloeroppervlakte per jaar.

Een MPG-berekening voor de controle van duurzaamheid

De MPG-berekening is een belangrijke maatstaf voor de bepaling van de duurzaamheid van een gebouw. Hoe lager de MPG-berekening, hoe duurzamer het materiaalgebruik. De milieuprestatie van materialen die worden gebruikt in huizenbouw en utiliteitsbouw, wordt steeds belangrijker voor de wordende factor in de totale milieubelasting van een gebouw.

De voordelen van een berekening

Er zijn elf indicatoren die de milieubelasting van een product bepalen. Deze indicatoren worden samengevoegd tot één waarde die de milieubelasting van een product bepaalt. De waarde wordt vastgesteld door ons als deskundige. Bij de berekening van de MPG wordt tevens rekening gehouden met materialen die tijdens de levensduur van een gebouw moeten worden vervangen.