Bel me terug
Bel me terug

Laat uw telefoonnummer achter, en wij bellen u terug.

BENG & EPG

Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG). BENG vloeit voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese richtlijn EPBD.

 

De nieuwe BENG-eisen zijn een aanscherping ten opzichte van de oorspronkelijke EPC (energieprestatiecoëfficiënt)-eisen. In ons nationale energieakkoord, geeft de Nederlandse overheid aan dat alle gebouwen vanaf 2021 "bijna energieneutraal" moeten zijn.

Omdat in de voormalige rekenmethodiek (EPC) de mix van energiemaatregelen leidde tot één dimensieloos getal, bleek deze methode niet geschikt om inzicht te krijgen in de manier waarop de energieprestatie is behaald. Er is daarom een nieuwe bepalingsmethode in het leven geroepen (NTA 8800) waarmee op basis van “Energie Prestatie Indicatoren” inzichtelijk wordt gemaakt hoe goed de energieprestatie van het desbetreffende gebouw is.

Energieprestatie indicatoren

Volgens de nieuwe methodiek (NTA8800) wordt de energieprestatie uitgedrukt in Energieprestatie (EP-) indicatoren. Deze EP-indicatoren zijn gebaseerd op de Trias Energetica. Dit is kort samengevat een driestappenstrategie om een energiezuinig ontwerp te maken. De kern van deze strategie is erop gericht om in eerste instantie energiebehoefte beperkende maatregelen te nemen en vervolgens maximaal in te zetten op hernieuwbare energie en het gebruik van fossiele energie te minimaliseren.

In de praktijk kun je dit vertalen naar een aanpak waarbij het slimmer en duurzamer is om eerst de energiebehoefte te beperken , met bijvoorbeeld goede (gevel-/vloer-/dak)isolatie, dan een gebouw uit te rusten met zonnepanelen of te voorzien van diverse installaties.

De 3 EP-indicatoren hebben alleen betrekking op gebouw-gebonden energiestromen (dus geen elektriciteit voor huishoudelijke apparaten als bijv. de keukenmachine of de laptop). Ook verlichting wordt (bij woningbouw) buiten beschouwing gelaten.  
 

BENG indicator EP1: Energiebehoefte
De hoeveelheid energie die een gebouw nodig heeft, uitgedrukt in kWh per m2 gebruiksoppervlakte per jaar.

BENG indicator EP2: Primair energiegebruik
De hoeveelheid fossiele brandstof in kWh per m2 gebruiksoppervlakte per jaar die nodig is voor verwarming, koeling, warm water en installaties voor netstroom. 

BENG indicator EP3: Aandeel hernieuwbare energie
Het percentage hernieuwbare energie van het totale energiegebruik. Zonnepanelen, zonneboiler, bodemenergie, omgevingswarmte, biomassa etc.

 

BENG indicator TO juli

Deze indicator is bedoeld om te voorkomen dat gebouwen met een woonfunctie oververhit raken waardoor er een te grote temperatuuroverschrijding voor de bewoners. Deze indicator is alleen van toepassing voor rekenzones waar géén actieve koeling is opgenomen. De maximale waarde voor deze indicator is vastgelegd in de regeling van het bouwbesluit. Indien deze waarde wordt overschreden zullen maatregelen moeten worden getroffen om de overschrijding te beperken.

Indien bij de bouwaanvraag de berekening wordt ingediend met een hogere waarde dan is toegestaan, zal met een temperatuuroverschrijdingsberekening moeten worden aangetoond dat de (gewogen) temperatuuroverschrijding niet meer dan 450 uur (GTO) op jaarbasis bedraagt.