Bel me terug
Bel me terug

Laat uw telefoonnummer achter, en wij bellen u terug.

Binnenmilieu en ventilatieonderzoek

Een slecht binnenklimaat kan negatieve gevolgen hebben gezondheid. Waar het gebouwen betreft waarin gewerkt wordt, gaat dit al gauw ten koste van school- of werkprestaties.

Binnenmilieu Advies (EBA)

Het is inmiddels bekend dat een slecht binnenklimaat negatieve gevolgen heeft voor de gezondheid. Waar het gebouwen betreft waarin gewerkt wordt, gaat dit al gauw ten koste van school- of werkprestaties. Door onvoldoende ventilatie en overmatige opwarming zijn gebouwruimtes vaak bedompt en te warm. Misschien zijn er al klachten, of wilt u ze graag voor zijn? Wij kunnen u helpen. Door metingen (met o.a. dataloggers) brengen wij in kaart waar de problemen zich bevinden en hoe deze het meest efficiënt op te lossen zijn.

Dikwijls treffen wij gebouwen aan waar deze problemen hand in hand blijken te gaan met een onnodig hoge simulatie van het energiegebruik. Dit heeft voor de overheid in het verleden aanleiding gegeven om een instrument te introduceren, waarmee scholen werden geholpen bij het verbeteren van het binnenklimaat en het verlagen van het energiegebruik. Dit instrument werd EBA genoemd en staat voor "Energie en Binnenmilieu Advies". Meer informatie hierover vindt u op de themawebsite Frisse Scholen, van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Uiteraard is een binnenmilieu-/energieadvies ook relevant voor andere gebouwen. Overal waar mensen leven, werken en bij elkaar komen is gezonde lucht en efficiënt energiegebruik immers van belang. Daarom voeren wij regelmatig EBA's uit voor scholen, maar ook voor kerken, cafés, clubhuizen, kantoren, enzovoorts. Wij komen graag langs voor de aanvraag van een energielabel en een energieprestatieberekening.

Ventilatie

Een goede ventilatie is namelijk één van de belangrijkste voorwaarden om een gezond binnenklimaat te kunnen realiseren. Hoe vanzelfsprekend dit ook lijkt, het is vaak lastig om dit op een juiste manier in praktijk te brengen.

Vraag advies bij het ontwerp voor uw ventilatiesysteem

Om tot een goed ontwerp te kunnen komen, zal eerst de benodigde capaciteit moeten worden bepaald. Hierbij hanteren wij de eisen die zijn vastgelegd in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en eventuele speciale eisen die gelden voor uw situatie. Op basis van deze eisen zullen wij u advies geven bij het ontwerp voor uw ventilatiesysteem. Voorafgaand wordt er een gedegen ventilatieberekening gemaakt. Vervolgens zal een systeemopzet worden bepaald, waarbij aspecten als goede luchtverdeling, voorkomen van tocht, warmteverlies, warmteterugwinning, beschikbare ruimte en budget een belangrijke rol spelen.

Advies welke aansluit op uw situatie

Als onafhankelijk bedrijf kijken wij naar uw persoonlijke situatie. Dit is mogelijk voor alle verblijfsruimten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw woning, kantoor of school.


Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen via 0226-450025 of een aanvraag doen via ons offerteformulier.