Bel me terug
Bel me terug

Laat uw telefoonnummer achter, en wij bellen u terug.

Klachtenonderzoek / Deskundigenoordeel

Heeft u klachten over het comfort in uw woning, kantoor of bedrijfsgebouw? Wij kunnen u met onze expertise en professionele apparatuur helpen om de oorzaak te achterhalen. Ventilatieproblemen, koude klachten, tochtklachten, warmwaterproblemen, te hoog oplopende temperaturen, etc. Wij streven naar oplossingen die voor u technisch en financieel het minst ingrijpend zijn. 

Thermografisch onderzoek

Door middel van infraroodopnamen kunnen wij op een praktische, breekwerk-vrije en visuele methode problemen met bijvoorbeeld vocht (schimmel), kou en warmte in een gebouw of huis opsporen. Voorbeelden waarin thermografisch onderzoek een uitkomst is: 

  • Detectie van vocht. Is het lek extern, intern, het gevolg van condensatie of bouwvocht?
  • Schimmeldetectie
  • Isolatiefouten
  • Tochtklachten

Luchtkwaliteit meten

In tegenstelling tot de ruimtetemperatuur is het voor een persoon lastig om de luchtkwaliteit te beoordelen. De luchtkwaliteit in een ruimte is wel heel belangrijk voor zowel het comfort als de gezondheid van mensen. Een ruimte wordt bijvoorbeeld als bedompt of juist als rein ervaren, maar hoe weet je nu of er voldoende of misschien zelfs te veel wordt geventileerd en onnodig veel warmte verloren gaat? Wij beschikken over geavanceerde meetinstrumenten waarmee wij de luchtkwaliteit kunnen beoordelen en registreren. Er wordt gelijktijdig ruimtetemperatuur, luchtvochtigheid en CO2 gemeten en vastgelegd op een geheugenchip.

Desgewenst kunnen wij deze metingen doen gedurende een langere periode (bijvoorbeeld een week) en met een vooraf ingestelde frequentie. Hiermee kan inzichtelijk worden gemaakt hoe de luchtkwaliteit verandert en wanneer er (te) hoge concentraties optreden. De resultaten van de metingen worden door ons geanalyseerd en grafisch weergegeven.

Monitoring

Als je niet weet wat de klachten zijn, weet je ook niet wat je moet oplossen. Wij beginnen een klachtenonderzoek daarom met het goed in kaart brengen van de aard, omvang, tijdstip en duur van elke klacht. Pas als dit duidelijk is, kan het onderzoek naar de oorzaak beginnen. Een belangrijk instrument hierbij is het monitoren van de ruimtecondities en temperaturen in leidingen en kanalen. Wij gebruiken hiervoor geavanceerde meetapparatuur (dataloggers) waarmee gedurende langere perioden metingen worden verricht en in het interne geheugen van het instrument worden opgeslagen.

De verkregen monitoringgegevens en gegevens uit de klachteninventarisatie worden door ons geanalyseerd en zijn doorgaans zeer bepalend bij het traceren van de werkelijke oorzaak.

Monitoren als preventieve maatregel

Om klachten te voorkomen, is het in sommige situaties verstandig om vooraf te bepalen hoe de kwaliteit is van een klimaatinstallatie. Wij kunnen in meerdere ruimten gedurende langere perioden de luchtkwaliteit monitoren. Doe je dit bijvoorbeeld in een kantoor waar de persoonsbezetting gaat toenemen, dan weet je of er nog 'rek' zit in de aanwezige installatie(s) of dat er aanvullende maatregelen moeten worden getroffen om te voorkomen dat er klachten gaan ontstaan.

Monitoren als controle maatregel

Soms zijn er klachten, maar wordt er getwijfeld aan de relevantie. In dat geval kan het monitoren van de ruimtecondities gedurende een langere periode uitkomst bieden. Indien gewenst, kunnen wij dit combineren met thermografische opnamen, waarmee met behulp van een thermografische camera warmteopnamen worden gemaakt van de gebouw- en/of ruimteschil. Lees hierover meer bij thermografisch onderzoek.

Controleberekeningen

Controleberekeningen worden uitgevoerd om de praktijk aan de theorie te toetsen. Bovendien maken berekeningen duidelijk of er in de huidige situatie afwijkingen te vinden zijn. Bij een ruimte die moeilijk te verwarmen is, is het uiteraard nuttig om onderzoek te doen naar tocht, kouval, etc. Dit is echter pas relevant nádat, om enkele voorbeelden te noemen, berekend is:

  • of het opgestelde verwarmingsvermogen wel voldoet
  • of de leidingen goed gedimensioneerd zijn,
  • of de installatie (goed) is ingeregeld

Deskundigenoordeel

Soms gaat het mis. Het opgeleverde werk vertoont gebreken of de voorgespiegelde resultaten blijken in de praktijk flink tegen te vallen. Het is dan vaak moeilijk er met de andere partij uit te komen. Als onafhankelijke partij worden wij regelmatig ingeschakeld om een deskundigenoordeel af te geven. We starten met een technische/theoretische analyse, waarbij wij kijken of eventueel geldende normen in acht zijn genomen. Ook kijken wij of de benodigde berekeningen en tekeningen wel gemaakt zijn en beoordelen die op juistheid. Ook verrichten wij onderzoek op de locatie.

Omdat niet alles met het blote oog te zien is, gebruiken wij daarbij vaak meetapparatuur, zoals luchtkwaliteitsmeters, dataloggers en een infraroodcamera. Dit leidt dan tot een rapport waarin zowel de bevindingen als de aanbevelingen in detail worden uitgelegd. Daarmee willen wij u niet alleen helpen met het achterhalen van de oorzaak, maar ook met de werkelijke oplossing van uw klacht(en). Daar gaat het uiteindelijk om!