Bel me terug
Bel me terug

Laat uw telefoonnummer achter, en wij bellen u terug.

Installatieontwerp en advies

Eerlijk en grondig onderbouwd

Over ons

Wat mag comfort kosten?

Bijna iedereen heeft wel een idee of gevoel bij het begrip "comfort". Het staat voor behaaglijkheid of, zoals het in de Dikke Van Dale wordt omschreven, gemak en gerieflijkheid. Je zou er dus als ontwerper van uit kunnen gaan dat men wel begrijpt wat er gebeurt als je met bepaalde maatregelen het comfort kunt verbeteren. Helaas is het in de praktijk niet altijd een ABC-tje. Zo zal je er voor de volledigheid bij aan moeten geven in welke mate het comfort verbetert met de voorgestelde maatregelen. Een veelgebruikte methode om het comfort (thermische behaaglijkheid) aan te duiden is de PMV- waarderingsschaal van Fanger (in mijn volgende blog over behaaglijkheid ga ik hier verder op in!)

Waarde van investering in comfort

Het is natuurlijk mooi als je in staat bent om voor de gebruiker concreet te maken wat het resultaat wordt, maar toch blijft het voor de gebruiker vaak lastig om comfort te waarderen in een geldbedrag. Een voorbeeld: stel dat je met een investering van € 100.000,- een comfortniveau van PMV= 0 weet te behalen (0 staat in dit geval voor een optimaal klimaat, niet te koud en niet te warm), dan weet de gebruiker alleen dat hij € 100.000,- armer en een goed klimaat rijker is. 
De vraag is nu: hoe belangrijk is het behalen van het ideale comfortniveau?
Stel dat je met een investering van € 50.000,- een PMV van 1,0 (iets te warm) weet te behalen. Is deze investeringsreductie van 50% belangrijker dan het bereiken van het ideale comfortniveau? Valt er te leven met die PMV=1,0 als je dit afzet tegen de 50% investeringsreductie?
Als je weet hoe waardevol een goed binnenklimaat is, dan weet je ook hoeveel de hiervoor benodigde investering mag zijn!

Effect binnenklimaat op effectiviteit van medewerkers niet te onderschatten!

Gelukkig zijn er in het verleden al meerdere onderzoeken verricht naar het effect van het binnenklimaat op de productiviteit van medewerkers. Als je dit weet, dan kun je relatief eenvoudig bepalen wat de investering je ongeveer oplevert. Uit deze onderzoeken (Productiviteit, eindelijk harde cijfers), blijkt dat een goed binnenklimaat de productiviteit doet verhogen van 5-15% ten opzichte van een matig tot slecht binnenklimaat! Om 5% verbetering te kunnen concretiseren, zou je de totale loonkosten moeten weten van de medewerkers die werkzaam zijn in het bedrijfsgedeelte waar de comfortverbetering van toepassing is. We maken het concreet met een praktijkvoorbeeld van een investering in een klimaatinstallatie.

Bedrijf

  • 20 medewerkers
  • Investering klimaatinstallatie € 190.000,-
  • Totale loonkosten 20 x € 50.000,- = € 1.000.000,-/jaar

Bij een productiviteitsverbetering van 5% vertegenwoordigt dit een waarde van € 50.000,- per jaar (0,05x1.000.000). Je zou kunnen stellen dat de productiviteitsverbetering zo groot is als één full-time medewerker kost. Je zou theoretisch gezien met één medewerker minder toe kunnen. De investering van € 190.000,- is dus in iets minder dan 4 jaar terugverdiend. Maar wat gebeurt er als je deze investering niet doet? De verleiding is vaak heel groot om minder te investeren, zodat je direct geld overhoudt voor andere zaken. Als we stellen dat de klimaatinstallatie na 10 jaar is afgeschreven, dan betekent dit dat per jaar € 19.000,- wordt afgeschreven. Als we de rente op 5% stellen, dan komt daar nog € 9.500,- aan rentekosten overheen. En als het onderhoud per jaar € 1.500,- kost, komen de totale kosten voor deze installatie op € 30.000,-/jaar. Op basis van het eerder vastgestelde waarde (besparing/productiviteitsverhoging) van € 50.000,- zou je dus kunnen stellen dat de installatie in het voorbeeld per jaar € 20.000,- oplevert.

Wanneer zou je kunnen overwegen om niet te investeren?

Het niet investeren in het binnenklimaat zou voor het voorbeeld hierboven gunstig kunnen zijn, als blijkt dat het ziekteverzuim (of productiviteitsverlaging) lager is dan 3% ( 3% van € 1.000.000= € 30.000,-), afgezet tegen de totale kosten per jaar voor de installatie. Hamvraag voor deze case (en de meeste casussen) is dus: creëer je met de voorgenomen maatregelen in ieder geval een productiviteitsverhoging van tenminste 3%? Op basis van de vele studies zou je hier dus JA op kunnen zeggen. Echter, belangrijk is hierbij wel dat de voorgenomen maatregelen geen bron zijn van extra klachten, bijvoorbeeld door geluid en tocht. Want als dit het geval is, kan een deel van de productiviteitsverhoging weer teniet worden gedaan.

De kans van slagen is het grootst als het ontwerp is gebaseerd op een deskundig advies, nauwkeurige berekeningen en tekeningen. Toch wordt er nog wel eens bezuinigd op dit onderdeel, wat natuurlijk heel onverstandig is want: "De ergernis van de slechte kwaliteit (minder comfort) duurt voort als de vreugde van de lage prijs al lang verdwenen is"