Bel me terug
Bel me terug

Laat uw telefoonnummer achter, en wij bellen u terug.

BENG en EPG

Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat voor alle vergunningaanvragen een BENG-berekening moet worden gemaakt. Vanaf 1 januari 2021 moeten alle vergunningen voldoen aan de eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG). BENG vloeit voort uit het energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese richtlijn EPBD. De nieuwe BENG-eisen zijn een aanscherping ten opzichte van de oorspronkelijke EPC (energieprestatiecoëfficiënt)-eisen. In ons nationale energieakkoord, geeft de Nederlandse overheid aan dat alle gebouwen vanaf 2021 ‘bijna energieneutraal’ moeten zijn. Omdat in de voormalige rekenmethodiek (EPC) de mix van energiemaatregelen leidde tot één dimensieloos getal, bleek deze methode niet geschikt om inzicht te krijgen in de manier waarop de energieprestatie is behaald. Er is daarom een nieuwe bepalingsmethode in het leven geroepen (NTA 8800), waarmee op basis van “Energie Prestatie Indicatoren” inzichtelijk wordt gemaakt hoe goed de energieprestatie van het desbetreffende gebouw is. 

Een BENG-berekening voor energieprestatie indicatoren

Volgens de nieuwe methodiek (NTA8800) voor een BENG-berekening en een EPG-berekening, wordt de energieprestatie uitgedrukt in energieprestatie (EP-) indicatoren. Deze EP-indicatoren zijn gebaseerd op de Trias Energetica. Dit is kort samengevat een driestappenstrategie om een energiezuinig ontwerp te maken. De kern van deze strategie is erop gericht om in eerste instantie energiebehoefte-beperkende maatregelen te nemen en vervolgens maximaal in te zetten op hernieuwbare energie en het gebruik van fossiele energie te minimaliseren. Wij zijn volledig gecertificeerd om deze berekeningen volgens de nieuwe methodiek uit te voeren.

EPG en BENG berekening in de praktijk:

In de praktijk kunt u een BENG-berekening en een EPG-berekening vertalen naar een aanpak, waarbij het slimmer en duurzamer is om eerst de energiebehoefte te beperken. Dit kunt u beter doen met bijvoorbeeld goede (gevel-/vloer-/dak-) isolatie, dan een gebouw uit te rusten met zonnepanelen of te voorzien van diverse installaties. De drie EP-indicatoren hebben alleen betrekking op gebouw-gebonden energiestromen (dus geen elektriciteit voor huishoudelijke apparaten als bijvoorbeeld de keukenmachine of de laptop). Ook verlichting wordt (bij woningbouw) buiten beschouwing gelaten. Voor een BENG-berekening kunt u heel gemakkelijk een offerte aanvragen.

BENG indicatoren samengevat:

  • BENG-indicator EP1: Energiebehoefte
    De hoeveelheid energie die een gebouw nodig heeft, uitgedrukt in kWh per m2 gebruiksoppervlakte per jaar

  • BENG-indicator EP2: Primair energiegebruik
    De hoeveelheid fossiele brandstof in kWh per m2 gebruiksoppervlakte per jaar die nodig is voor verwarming, koeling, warm water en installaties voor netstroom.
  • BENG-indicator EP3: Aandeel hernieuwbare energie
    Het percentage hernieuwbare energie van het totale energiegebruik. Zonnepanelen, zonneboiler, bodemenergie, omgevingswarmte, biomassa et cetera.

De temperatuuroverschrijding berekenen

De indicator van deze berekening is bedoeld om te voorkomen dat gebouwen met een woonfunctie oververhit raken, waardoor er een te grote temperatuuroverschrijding voor de bewoners. Deze indicator is alleen van toepassing voor rekenzones waar géén actieve koeling is opgenomen. De maximale waarde voor deze indicator is vastgelegd in de regeling van het bouwbesluit. Indien deze waarde wordt overschreden, zullen maatregelen moeten worden getroffen om de overschrijding te beperken. Indien bij de bouwaanvraag de berekening wordt ingediend met een hogere waarde dan is toegestaan, zal met een temperatuuroverschrijdingsberekening moeten worden aangetoond dat de (gewogen) temperatuuroverschrijding niet meer dan 450 uur (GTO) op jaarbasis bedraagt. Met de speciale oververhittingsmodule van onze rekensoftware kunnen wij deze gewogen temperatuuroverschrijding berekenen.

Wilt u zelf ook een EPG-berekening of een BENG-berekening laten maken? Of heeft u misschien wat vragen over EPG? Wij voorzien u graag van antwoord op al uw vragen. Hiervoor kunt u telefonisch contact opnemen door te bellen naar 0226-450025 of vul online het offerteformulier in.