Bel me terug
Bel me terug

Laat uw telefoonnummer achter, en wij bellen u terug.

Energieonderzoek en energielabels

Voor de nieuwbouw van woningen en (utiliteits)gebouwen, worden wettelijke minimumeisen gesteld aan de energieprestatie bij de simulatie van energieverbruik.

De eisen bij een aanvraag voor een energielabel

Bij nieuwbouw moet voldaan worden aan wettelijke minimumeisen voor de simulatie van energieverbruik. Sinds 1 juli 2014 is het voor utiliteitspanden daarnaast verplicht een nieuwbouwlabel (EPA-U) op te laten stellen bij de oplevering. Utiliteitsgebouwen zijn gebouwen zonder een woonbestemming, zoals kantoren, winkels, fabrieken, scholen en ziekenhuizen. Voor zowel bestaande, als nieuwe utiliteitsgebouwen, is de aanvraag van een energielabel bij verkoop of verhuur, ook verplicht. Bij nieuwe verhuur moet de eigenaar van het gebouw een afschrift van het energielabel aan de nieuwe huurder geven. Bij verkoop ontvangt de koper het energielabel van de vorige eigenaar. Als u de verkoper bent, schakelt u ons in om het gebouw te controleren op een aantal kenmerken voor de simulatie van energieverbruik. Hierbij wordt ook een energieprestatieberekening uitgevoerd. Vervolgens ontvangt u van ons het energielabel en de uitslag van de energieprestatieberekening. Wij zijn gemachtigd om energielabels voor u te registreren, voor woningbouw en utiliteit.

De berekening van uw energie

Voor de nieuwbouw van woningen, en (utiliteits-)gebouwen, worden wettelijke minimumeisen gesteld aan de energieprestatie bij de simulatie van energieverbruik. De energieprestatie van een gebouw wordt uitgedrukt in energieprestatie (EP-) indicatoren. Deze EP-indicatoren zijn gebaseerd op de Trias Energetica. Dit is kort samengevat een driestappenstrategie om een energiezuinig ontwerp te maken. De kern van deze strategie is erop gericht om in eerste instantie energiebehoefte-beperkende maatregelen te nemen en vervolgens maximaal in te zetten op hernieuwbare energie en het gebruik van fossiele energie te minimaliseren. Zie onze BENG en EPG pagina voor meer informatie.
Inmiddels zijn de nieuwbouweisen behoorlijk aangescherpt. De energieprestatie-eis van een nieuw te bouwen object vormt daarom steeds vaker de basis voor het verdere advies- en ontwerptraject. Bij het bepalen van de ontwerpuitgangspunten en systeemkeuzes zal daarom steeds moeten worden getoetst of nog wordt voldaan aan de minimale vereiste energieprestatie bij de simulatie van energieverbruik. Dit proces vraagt om gedegen kennis op het gebied van bouwfysica en installatietechniek. Wij werken met de meest uitgebreide energieprestatiesoftware. Dit betekent dat wij met de combinatie van kennis, ervaring en berekeningssoftware in staat zijn om op nauwkeurige wijze een energieprestatieberekening kunnen maken. Bij het bepalen van de basisvoorzieningen streven wij ernaar om met minimale middelen te voldoen aan de vereiste energieprestatie. Daarnaast kunnen wij diverse (duurzame) varianten doorrekenen, die geheel zijn afgestemd op de wensen en mogelijkheden van u als klant bij de aanvraag van een EPG/BENG berekening of energielabel.

Bepalingsmethoden voor woningen en utiliteitsbouw

Sinds 2021 is de nieuwe norm NTA8800 van toepassing. Deze norm (Nederlandse Technische Afspraak) bevat bepalingsmethoden met betrekking tot woningen en utiliteitsbouw voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw.

  • Nieuwbouw
    Bij nieuwbouw dient er te worden voldaan aan de energieprestatie eisen zoals geformuleerd in het Besluit bouwwerken leefomgeving. Hierin zijn de eisen van de eerder genoemde EP-indicatoren opgenomen. 

  • Bestaande bouw
    Bij bestaande bouw worden er inmiddels ook steeds vaker eisen gesteld aan de energieprestatie. Zo geldt er voor kantoren dat deze vanaf 2023 minimaal een energielabel C moeten bezitten. Ook kunnen er voordelen zijn voor de financiering van een woning en/of gebouw als dit een gunstig energielabel heeft.  

Wilt u een eigen berekening laten maken? 

Dit kunt u doen door te bellen naar het telefoonnummer 0226-450025. U kunt ook direct vrijblijvend een offerte aanvragen.