Bel me terug

Bel me terug

Laat uw telefoonnummer achter, en wij bellen u terug.

Energieonderzoek en energielabels

Voor de nieuwbouw van woningen, en (utiliteits)gebouwen, worden wettelijke minimumeisen gesteld aan de energieprestatie bij de simulatie van energieverbruik.

De eisen bij een aanvraag voor een energielabel

Bij nieuwbouw moet voldaan worden aan wettelijke minimumeisen voor de simulatie van energieverbruik. Sinds 1 juli 2014 is het voor utiliteitspanden daarnaast verplicht een nieuwbouwlabel (EPA-U) op te laten stellen bij de oplevering. Utiliteitsgebouwen zijn gebouwen zonder een woonbestemming, zoals kantoren, winkels, fabrieken, scholen en ziekenhuizen. Voor zowel bestaande, als nieuwe utiliteitsgebouwen, is de aanvraag van een energielabel bij verkoop of verhuur, ook verplicht. Bij nieuwe verhuur moet de eigenaar van het gebouw een afschrift van het energielabel aan de nieuwe huurder geven. Bij verkoop ontvangt de koper het energielabel van de vorige eigenaar. Als u de verkoper bent, schakelt u ons in om het gebouw te controleren op een aantal kenmerken voor de simulatie van energieverbruik. Hierbij wordt ook een energieprestatieberekening uitgevoerd. Vervolgens ontvangt u van ons het energielabel en de uitslag van de energieprestatieberekening. Wij zijn gemachtigd om energielabels voor u te registreren, voor woningbouw en/of utiliteit.

De berekening van uw energie

Voor de nieuwbouw van woningen, en (utiliteits)gebouwen, worden wettelijke minimumeisen gesteld aan de energieprestatie bij de simulatie van energieverbruik. Deze worden aangeduid als energieprestatiecoëfficiënt en zijn opgenomen in het bouwbesluit. Inmiddels zijn deze eisen behoorlijk aangescherpt. De energieprestatie-eis van een nieuw te bouwen object, vormt daarom steeds vaker de basis voor het verdere advies- en ontwerptraject. Bij het bepalen van de ontwerpuitgangspunten en systeemkeuzes zal daarom steeds moeten worden getoetst of nog wordt voldaan aan de minimale vereiste energieprestatie bij de simulatie van energieverbruik. Dit proces vraagt om gedegen kennis op het gebied van bouwfysica en installatietechniek. Bij Van Duin Installatie Management in De Goorn, nabij Hoorn, wordt gewerkt met de meest uitgebreide energieprestatiesoftware. Dit betekent dat wij met de combinatie van kennis, ervaring en berekeningssoftware in staat zijn om op nauwkeurige wijze een energieprestatieberekening kunnen maken. Bij het bepalen van de basisvoorzieningen streven wij ernaar om met minimale middelen te voldoen aan de vereiste energieprestatie. Daarnaast kunnen wij diverse (duurzame) varianten doorrekenen, die geheel zijn afgestemd op de wensen en mogelijkheden van u als klant bij de aanvraag van een energielabel.

Bepalingsmethoden voor woningen en utiliteitsbouw

In 2011 is de nieuwe norm NEN 7120 gepubliceerd (ook wel NEN EPG genoemd). Deze norm bevat bepalingsmethoden voor woningen en utiliteitsbouw voor nieuwbouw, en in een later stadium voor bestaande bouw.

  • NEN 7120:2011 is de energieprestatie van gebouwen
    • Bepalingsmethode, vervangt de huidige normen voor de bepaling van energieprestaties van gebouwen, NEN 5128 en NEN 2916. Met de publicatie van NEN 7120 begint volgens het Nederlandse normalisatie-instituut een nieuw tijdperk voor de energieprestatie van gebouwen. Van Duin Installatie Management in De Goorn, vlakbij Hoorn, hanteert deze norm voor nieuwe gebouwen, maar wij kunnen in de overgangsfase ook rekenen volgens de voorgaande normen. Dit is bijvoorbeeld handig bij controleberekeningen/herberekeningen van reeds gemaakte EPC-berekeningen of een energieprestatieberekening.
  • NEN 7120 en het energielabel voor woningen
    • Op termijn zal er meer vraag komen naar energielabels voor woningen. En ook voor nieuwbouwwoningen zal de aanvraag van een energielabel steeds vaker gaan voorkomen. Wij kunnen desgewenst de energieprestatieberekening in een later stadium gebruiken als basis voor het energielabel. Handig om dit vooraf te bespreken bij de aanvraag van een energielabel.

Wilt u een eigen berekening laten maken? 

Dit kunt u doen door te bellen naar het telefoonnummer 0226-450025. U kuntook direct vrijblijvend een offerte aanvragen.